0888 877 322     0896 856 083

Топлоизолация в системи, предлагани от Алпсофия

За да ви помогнем с избора на оптималния вариант за вашата качествена  топлоизолация, ние ви предлагаме богата информация от техническите предимства и характеристиките на основните използвани материали и конкретизирани системи. За професионален монтаж трябва да се използват топлоизолационни материали, които са подходящи за конкретния обект и да бъдат съобразени дебелината, плътността и производителя на  материала „изолатор“, както и консумативите към фасадната система. Предлагаме ви няколко основни варианта с включени качествени и сертифицирани продукти. Възможно е и комбинирането на различните материали от предложените варианти. Качествен монтаж на разумни цени – виж в Цена за топлоизолация.

Предлагаме ви оптималните системни варианти:
1.Фасаден Стиропор EPS-F;
2.Neopor;
3.Каменна вата Rockwool Frontrock – Baumit / Weber.

1. Система  „Фасаден Стиропор EPS-F“

Включва използването на: изолационен материал строителен стиропор с подходяща фасадна плътност около 15кг/м3. Дюбели за бетон и тухла. Лепила и шпакловки на Angro, Baumit, Weber. Стъклофибърна или стъклотекстилна армираща мрежа 145гр. За крайно покритие предлагаме богат избор на мазилки- мазилки на циментова основа, полимерни, силикатни и силиконови мазилки, както и подходящия грунд към тях. Системата за топлоизолация   „Фасаден Стиропор EPS-F“ е много изгоден вариант откъм ценова гледна точка >  Цени топлоизолации Фасаден Стиропор EPS-F

Изпълнението може да бъде от алпинисти, както и на скеле.

927661
2. Система  „Neopor“

Изолационния материал, който може да бъде вложен в тази система е продукт на BASF, Weber или Baumit. Плътността на материала е в границите на 17-20кг/м3. Държим да отбележим, че топлоизолационни материали с по-голяма плътност от посочените 17-20кг/м3 не са предназначени за външна топлоизолация на фасади. Важно свойство на материалите с посочената подходяща плътност, е че те могат да „дишат“, могат да пропускат свободно водните пари и строителната влага безпрепятствено в околната среда, без да се появят кондензи и мухъл вътре в помещенията. По-плътните материали като „XPS“-а (Фибран) са подходящи за периметърна топлоизолация около основи, колони, бетонни участъци и други подобни.
Ако желаете по-добър топлоизолационен ефект, инвестирайте в повече сантиметри- не в по-плътни и съответно по-неподходящи материали!!!
Системата за топлоизолация „Neopor“ се изпълнява със специализирани лепила и шпакловки, предназначени за полагане върху графитни плочи. Baumit, Weber и Angro предлагат подходящи лепило-шпакловъчни смеси. Отново мрежата е стъклотекстилна или стъклофибърна. Дюбелите са различни за бетоновите и тухлените участъци. Системата се предлага със същите грунд и мазилки, както в по-горната системна топлоизолация.
Предложената оферта за „Neopor“ се намира в отлично съотношение между цена- качество- топлоизолационен ефект и е един от оптималните варианти >  Топлоизолация цени Neopor

Монтажа се предлага при работа, както на скеле, така и от алпинисти.

 

PENTACON DIGITAL CAMERA

3. Система „Каменна вата Rockwool Frontrock- Baumit / Weber“

Това е една от най-престижните топлоизолационни системи не само в България, а и в Европа. Масово е използвана в повечето развити европейски страни, като система с вложени в себе си изключително дълготрайни консумативи с огромен топлоизолационен ефект. Системата е иновационна и се предлага единствено в интегрираните системи на Baumit и Weber. Изолационния материал каменна вата е произведен от Rockwool. Има и други производители на каменна вата, но ние работим с материала „Rockwool Frotrock Max E“, защото сме преценили този материал като най-добър измежду конкурентите си.
При реализирането на топлоизолация с каменна вата  не трябва да се допуска използването на материали, които не са създадени конкретно за система с каменна вата. Трябва да се влагат лепила и шпакловки или лепило-шпакловъчни смеси, дюбели, стъклотекстилна мрежа, грунд и силикатна (за предпочитане) или полимерна мазилка на Baumit или Weber- и двата производителя имат конкретни системи за каменна вата, които изпълняваме.
Важен момент в тази топлоизолация е спазването на правилна технология!
Преди започване на лепенето на каменната вата е необходимо плочите да бъдат обмазани с лепилен слой (около 1мм). След изсъхването му следва лепенето – осъществява се на рамково-точкова схема (при отклонение на фасадите по хоризонтала и вертикала под 2 см). Важна стъпка е дюбелирането. В ситемата на Weber дюбелите са с набивен метален пирон,  в тази на Baumit се използват „STR U“ дюбели с метален винт. Разположението им винаги трябва да бъде по схема „W-дюбелиране“, което е средно по 6 бр. дюбела на кв.м. Каменната вата е специфичен материал, който изисква по-специфично полагане на шпакловката. Първо имаме изравняваща шпакловка без армираща мрежа, а след изсъхването на първия слой се полага втори, вече армиращ слой със стъклотекстилна мрежа. Задължително е изсъхването и на втория пласт шпакловка, преди грундирането. Мазилката трябва да бъде силикатна (желателно) или полимерна, за да бъде гарантирана отличната водонепромокаемост и добрата паропропускливост. >  Топлоизолация цена каменна вата

Системата може да бъде положена от скеле и с алпинисти, но за по-високите етажи трябва допълнителен план-проект за  дюбелирането на плочите, конкретизиран от местоположението на обекта и дадените климатични условия.

Всички технологични особености в областта на топлоизолациите са подробно описани в технология изолация.

015560