0888 877 322     0896 856 083

Интегрирана система за фасадна топлоизолация Baumit open Климафасада

t_4813274
За да се изгради оптимална система, която да изглежда перфектно, а също и да има отлични топлоизолационни свойства, трябва да се вземат предвид много фактори, основните от  които са:
– вида на сградата и материалите, с които е изградена (бетон, тухла и т.н.)
– климатичните особености на конкретното местоположение на сградата, за да бъде изчислен необходимият минимум на топлоизолационния материал
– специфични особености на местността – за местата с висок шум трябва да бъде изградена изолация с материал подходящ за топло и шумоизолация.
От голямо значение за комфорта на обитателите в жилището са топлите стени и тавани, чиято температура трябва да бъде близка до тази в помещението. Друг не маловажен момент е стените да са с необходимия и достатъчен коефициент на паропропускливост, позволяващ на сградата да „диша“, да пропуска лесно парите в околната среда без да се задържа влага в помещенията. Така се избягва проблемът с развитието на плесени и гъбички.

С иновационната си система, „Баумит“ решават    много от проблемите при топлоизолирането. Baumit open® plus nano е революционна топлоизолационна система, базираща се на най-новите научни постижения в областта. В лабораториите на „Баумит“ постоянно се тестват и оптимизират строителни продукти. Създаването на Baumit open® plus nano е един от върховете в откритията и развитието на топлоизолационните системи за всички времена. Всички топлоизолационни продукти са сертифицирани и изпитани да работят „съвместно“, допълвайки се един друг. Системите „Бамит“ са сертифицирани по ETAG 04 с европейско техническо одобрение.

До появата на Baumit open® plus nano, за топлоизолационен материал се използваха плочи EPS (експандиран полистирен), който притежава доста добри топлоизолационни свойства и е един от най-използваните материали.  Само че „Баумит“ предлагат на пазара една уникална интегтирана система за топлоизолация с много иновационни компонента. Плочите EPS са заменени с open® плоча, където имаме много по-лесно преминаване на парите поради факта, че open® плочата е снабдена с 2500 отвора, като всеки е с диаметър около 2-3мм. Това в никакъв случай не влошава показателите откъм изолационен ефект. Тази висока паропропускливост спомага за лесното отвеждане на водните пари извън фасадата, което вече беше споменато като плюс.
Всички компоненти на системата за фасадна топлоизолация Baumit open® plus nano са произведени, така че да се получи оптимален ефект на топлоизолация, висок коефициент на паропропускливост, както и перфектен естетически вид на цялата сграда.

plo`a
Специалната графитено сива плоча open® plus е революционен топлоизолационен материал, увеличаващ ефекта от направеното саниране с около 20%. Оpen® plus плочите повишават и шумоизолационните показатели. Така имаме перфектно топло и шумоизолирана фасада с оптимална енергийна ефективност, и не само… С иновацията Клебеанкер на „Баумит“ избягваме и появата на термомостове.

untitled
Стандартно термомостове се получават през лошо изолираните части от фасадата, където има цепки, фуги и друг вид некачествени изпълнения, а дори и в местата, където се дупчи фасадата за да се дюбелират топлоизолационните плочи. На помощ идват учените от лабораториите на „Баумит“, предлагащи ни Клебеанкер- дюбел, който се забива в носещата стена преди полагането на топлоизолационните плочи. Главите на Клебеанкера са с специална форма като по тях се нанася лепилна смес, след което следва поставянето на плочата (т.нар. лепене). Така се избягва нарушаването цялостта на топлоизолацията като имаме и така необходимото механично закрепване на плочите, гарантиращо ни здравина и дълготрайност на системата. Напълно се избягват термомостовете, а Клебеанкера става незаменим при лепенето на значителни дебелини на плочите.  И иновациите в системата за топлоизолация Baumit open® plus nano не свършват до тук. Думичката „nano“ в системата или Nanopor Putz/Нанопор мазилка. Отличава се с ефекта на самопочистване, дължащ се на абсолютно гладката повърхност на микро ниво. Прашинките са много по-големи от частиците на Нанопор мазилката и не могат да се захванат върху нея. Така фасадата остава чиста и дълготрайно предпазена от всички вредни фактори.

nanopor
Перфектната система Baumit open® plus nano влага в себе си оптимална топло и шумоизолация, иновационни технологии на закрепване и избягване появата на нежелани термомостове, както и революционно финишно покритие – драскана самопочистваща се мазилка Нанопор. Влагането на тази система означава минимална инвестиция, бързо възвръщане на средствата и печалба от спестена енергия за цял живот!