0888 877 322     0896 856 083

Още полезна информация за външната топлоизолация

Външната изолация вече е един от основните незаменими строителни процеси, както при изграждането на нови сгради, така и при саниране  на старите сгради. Полагането на топлоизолация е сред най-прогресивните решения за намаляване потреблението на енергия и намаляване на разходите за климатизация/охлаждане. Ще ви запознаем с основните предимства и важни стъпки за перфектно изпълнение, които ние от Алпсофия, спазваме още от етап проектиране до краен завършен вид. Средствата ви се възвръщат за 4-5 години, а след това вашата инвестиция ви допринася за ежемесечна икономия от сметките поне за 40 години!

Важно свойство на външните стени е те да натрупват топлинна енергия и да предотвратяват резки температурни колебания между външната и вътрешната част от сградата. Външните стени без топлоизолация изстиват много бързо, докато в аналогичния вариант имаме трайно затопляне и съхраняване на енергията- основното предимство на външаната изолация. За оптимален ефект е желателно доброто комбиниране на тухли с добри изолационни показатели плюс монтажа на топлоизолация с предварително изчислена минимална дебелина на топлоизолационния материал, предвидена според конкретното местоположение на обекта. Очаква се в близко бъдеще при цялостно саниране и последващо енергийно сертифициране на сградите, да бъде възможно само при спазена минимална дебелина на топлоизолационния лист, от порядъка на 12-20см, както вече е в някои от равитите европейски страни.
Цялостно саниране е една от основните мерки за:
-намаляване на енергийните разходи
-постигане на здравословна среда в жилището
-подобряване на микроклимата в сградата
-изграждане на напълно нов екстериор
-намаляване на вредните емисии въглероден диоксид (CO2)

Вижте нашите актуални цени

toploizolacia