0888 877 322     0896 856 083

Саниране на сгради с европейски средства – трудното реализиране на проекта и трудното усвояване на парите за саниране по програмите

Има няколко разработени проекта за саниране на сгради със съфинансиране от страна на държавата, които биха вършели много работа, ако бяха измислени малко повече и опростени за ползване от крайния потребител – обикновения българин. По-лесният начин за саниране по проект е програмата за Енергийна ефективност в дома. Средствата се усвояват много лесно, но безвъзмездна помощ е между 20% и 30%.

Следва по-трудният модел за усвояване на европейски средства за саниране на сгради. Това е саниране по програма на Министерството на регионалното развитие, където съфинансирането от страна на държавата е между 50 и 75%. За да сте сред участващите първо ще трябва да регистрирате юридическо лице – Етажна собственост. Като се предвид манталитета на българина, учредяването на Етажна собственост само по себе си  има изключително много негативи. Например, вече юридическото лице Етажна собственост, ще носи материална отговорност с пълна сила за всички евентуални длъжници от сградата. Така ставате „съпричастни“ за всеки, който не си плати парното към Топлофикация, например, и е осъден от гореспоменатото дружество…. но, да започнем с ползите от създаването на Етажна собственост, все пак това е законовото начало за кандидатстване по редица подобни проекти за саниране на къщи, сгради и фасади.

саниране
Втора стъпка е да изпратите заявление за участие по конкретната програма за саниране. Ако първоначално сте одобрени, ще ви бъде изпратен проекто-мениджър. Това е специалист по енергоефективните решения и проблемите с топлинните загуби в една сграда. Задължително е да се топлоизолира цялата сграда без да се прескачат етажи, апартаменти и т.н. При изготвянето на тези проекти се отделя внимание за кардиналното решение на проблема със топлинните загуби, като за целта проекто-мениджъра изготвя конкретно предписание – вид типова оферта. Там са описани конкретни измерени количества за всяко отделно перо по сградата, където има термо загуби, конструктивни и друг вид проблеми с вариант за тяхното решение. В тази първоначална базова оферта са описани ремонтни работи свързани не само с топлоизолацията на сградата, а и с ремонт на покрива и неговата топлоизолация, подмяна на дограмата, топлоизолация на тавански помещения, мазета, цокъл по сградата и друг вид общи части, които са важни за постигането на максимална енергийна ефективност и постигането на цялостно саниране в сградата. В това предписание са включени и разходи за обследване на сградата и последващо издаване на енергиен паспорт / сертификат.

v_levski_parensovvv__
Ако имате законовото съгласие на етажните собственици за цялостно саниране по програмата и сте съгласни с приблизителните количества и ориентировъчни цени следва  изборът на конкретен изпълнител. Това ще бъде фирмата, която реално ще извърши всички предписани ремонтни работи и ще издаде необходимите документи и сертификати. Само че тук идва ОГРОМНИЯТ ПРОБЛЕМ – не вие избирате изпълнителя. Той се избира с обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП) на принципа най-ниска цена. С няколко думи – реално вие ще давате пари на фирма, която не познавате, не сте наясно какви обекти е изпълнявала и дали въобще ще може да извърши качествено саниране на вашата сграда. Няма да сте наясно фирмата,  предложила най-ниската цена дали има качествени монтажници и майстори и какви материали ще вложат. При  избор на подобен изпълнител в нормален случай, когато плащате 100% от цената за саниране, без  да ползвате проекти, най-често се събират три оферти, като много често най-евтиния вариант отпада поради почти 100%-ят компромис с качеството на труда и материалите. Така се търси оптималния офертен вариант за един подобен проект за саниране на сграда, където цената не е най-ниска, не е и най-висока – избира се т.нар. „златна среда“.

При кандидатстване по проекта за саниране на сгради, вариантите за лош сценарии рязко се увеличават поради изборът на най-ниска цена и съответно на най-евтин изпълнител, но …. за момента това е метода за усвояване на парите.

Можем само да помолим законотворците да улеснят осъществяването на подобни проекти като намалят броя документи, които Етажната собственост трябва да предостави (А ТЕ СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГО!!!), да съкрати процедурата по одобрение на средствата и накрая, но не на последно място от първостепенна важност – ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ ТРЯБВА ДА МОЖЕ 100% САМА ДА ИЗБИРА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ПРОЕКТА ЗА САНИРАНЕ НА СГРАДАТА. Така ще можете да изберете фирма с опит и традиции в качествените фасадни ремонти!

В Галерия топлоизолация може да разгледате част от нашия огромен опит!

v_levski_parensovv__