0888 877 322     0896 856 083

Саниране на жилището ви – висок комфорт и здраве

Системите за външна топлоизолация на сградите се очаква да бъде процесът в строителството,  на  който ще се наблегне през следващите 20 години. И не само за намаляване на вредни емисии, а защото ефект от изпълнената топлоизолация и саниране на сградата има – и то явен. Енергийното саниране се явява единственият начин да се избегне рискът от неконтролирано нарастване на основните цени на енергията и до намаляване на зависимостта от не възобновяеми изкопаеми енергийни източници. Качествената изолация ни доближава до вече доста коментирания идеален модел в пасивните сгради, при които разходите за енергия могат да бъдат намалени с 60-90% в сравнение с реалността днес. Голямо внимание трябва да обърнем не само в топлоизолация на новите сгради, а в обновяване и на старите сгради и икономията на енергия за отопление и климатизация.

Във времена на постоянно повишаване цените на енергията все повече се стремим към повишване енергийната ефективност. Нужна е подмяна или качествен ремонт на покрива придружаван със задължителна качествена и ефективна покривна външна изолация. Задължителна е инвестицията в обновяване на  фасадата, което само по себе си е свързано със смяна на старата дограма.

В една не изолирана сграда могат да се появат много проблеми, създаващи достатъчен дискомфорт за обитателите. Както вече споменахме, процесът саниране включва цялостен ремонтен и  възстановителен процес на дадената сграда. В това число са и:
– ремонт на покрива – това е мястото, от което се получава огромен процент топлинни загуби
– подмяна на щрангове и ел.инсталация
– подмяна на дограмата с нова, по-качествена и по-ефективна.

Санирането цели повишаване на комфорта на обитателите, а комфорта е здраве. Икономисва се енергия , увеличават се енергийната ефективност и съответно живеете в по-здравословна среда, а и не на последно място, спомагате за опазване на околната среда и намаляването  на вредните емисии.
За да получите максимално пестене на енергия, респективно икономия на пари, трябва да инвестирате в цялостно саниране на сграда . Ако сте в процес проектиране, значи е време да се замислите за изграждане на пасивна сграда. Това са идеализиран тип сгради, които се отопляват и охлаждат сами, било то чрез топлина от земните недра и почвата или пък с фотоволтаични системи. Пасивните сгради се проектират и изграждат все повече по света. За сега можем да се поучим от принципния модел и технологиите на пасивната сграда и аналогично да използваме основните идеи при саниране на старите сгради у нас.
Основните принципи в проектирането и изграждане на нискоенергийни и пасивни сгради, трябва да започне да се прилага на практика, в саниране на старите сгради. Повишаването на  енергийната ефективност с качествени строителни и инжинерни решения се очаква да бъдат основна и неразделна част от обновяванетo на сградите. Вече се инвестират все повече ресурси в търсенето на по-добри изолационни материали, които да ни предложат все по-добри цени за саниране на сгради, къщи, апартаменти и т.н.

qqqqqq