0888 877 322     0896 856 083

Саниране на къщи, фасади и сгради по програмата за Енергийна ефективност – възвръщаемост 20-30%

С всяка изминала година нараства нуждата от саниране на сградите в България, които стават все по енергоНЕефективни и опасни за хората като се има предвид, че не са малко случаите на паднала мазилка от фасадите на много сгради. Колкото и сериозен да е проблемът с конструктивната част от фасадата на една сграда, също толкова важен е и въпросът със топлинните загуби в една сграда, която не е минала през саниране итоплоизолация. За ефектът от саниране на сгради сме писали много, за това сега ще се спрем на един от начините за осъществяване на конкретния проект – саниране на сгради с безвъзмездна помощ.

geomilevkkk
Най-опростеният начин за саниране на сградата с някаква финансова помощ е саниране с кредит за Енергийна ефективност в дома. Виж профила на Алпсофия ЕООД в официалния сайт на Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома REECL – тук.
Това е продукт, който е лесен за усвояване, т.е. ако сте решили да направите саниране на вашата къща или сграда по този проект, трябва да се свържете с нас, за да ви оразмерим фасадата/сградата, която ще се топлоизолира и да ви изготвим конкретна оферта в подходящ формат, която да представите на участващите банки по проекта. Това са: Прокредит Банк, Райфайзенбанк, Банка ДСК, СИБАНК, Банка Пиреос, Обединена Българска Банка. С две думи това е програма за саниране на сгради, която е пряко свързана с кредит от банка. Вашата полза от проекта е възвращаемост от 20% до 30% от инвестицията. 20% е безвъзмездната помощ при индивидуални проекти, а 30% е при групови проекти на етажна собственост. Условията са сградата/фасадата да бъде цялостно топлоизолирана. Не се приемат предложения за частично саниране на апартаменти например. Ако половината сграда/фасада е топлоизолирана, за да се възползвате от този проект за саниране, ще трябва да убедите и вашите съседи да санират жилището си, за да стане топлоизолирана цялата фасада.

За кандидатстване по програмата може да използвате формата за Контакт с нас – Алпсофия ЕООД.

banishoraa